Εργασίες ανά θεματική ενότητα

Τα video των εργασιών, θα είναι διαθέσιμα μέσω του Youtube καναλιού της ΕΕΠΕΚ, από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 και για αρκετό χρονικό διάστημα μετά το πέρας του 6ου συνεδρίου.