Διαμονή

Για ειδικές τιμές στα ξενοδοχεία της Λάρισας, η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συνεργάζεται με το EFILIAL TRAVEL.

 


Επικοινωνήστε στο 2410259835 (κ. Οικονόμου Έφη), 

αναφέροντας ότι πρόκειται για το συνέδριο της Ε.Ε.Π.Ε.Κ., Λάρισα 20-22 Οκτωβρίου 2023.

© EEPEK 2023