Κύριες θεματικές ενότητες

 1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Προσχολική, Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια), και για όλες τις ειδικότητες.

 2. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).

 3. Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).

 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 5. Εκπαιδευτική Ψυχολογία.

 6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.

 7. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

 8. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία.

 9. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

 10. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 11. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

 12. Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.

 13. Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.

 14. Εκπαιδευτική Έρευνα.

 15. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.

 16. Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 17. Διαπολιτισμική Αγωγή.

 18. Τέχνη και Εκπαίδευση.

 19. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

 20. Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση.

 21. Εκπαίδευση και Τοπική Κοινωνία

 22. Εκπαίδευση των Προσφύγων μαθητών

 23. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

   

© EEPEK 2023