Πρότυπα

Κατεβάστε από εδώ τα πρότυπα εργασιών.

  Πρότυπα ------------ Κενά Πρότυπα  
Πλήρη Άρθρα & Βιντεο-εισηγήσεις pdf icon png 17   word icon   
Εργαστηριακές Παρουσιάσεις  pdf icon png 17     word icon  
Εκπαιδευτικά Σενάρια  pdf icon png 17     word icon  
Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters) pdf icon png 17   word icon  
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις pdf icon png 17   word icon  

 

© EEPEK 2018