Συντονιστική Επιτροπή

Δαρόπουλος Απόστολος

ΣΕΕ Πρωτοβάθμιας, ΠΕ70

Δούβλης Θεόδωρος

Υπ. ΚΕΠΛΗΝΕΤ Πρωτοβάθμιας Λάρισας

Καρασίμος Ζήσης

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Έφορος Υλικού-Βιβλιοθήκης Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Κολλάτου Μαρίνα

Δ/ντρια ΓΕΛ, Πρόεδρος Συλλόγου εκπ/κών ΠΕ06 ν. Λάρισας

Κολοκοτρώνης Δημήτρης

Δρ. Πληροφορικής, Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Κωτούλας Βασίλειος

ΣΕΕ Πρωτοβάθμιας, ΠΕ70

Λιάκος Ηλίας

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Λιόβας Δημήτρης

Υπεύθυνος ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Λάρισας, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Μαγγόπουλος Γιώργος

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, PhD, Οργανωτικός Γραμματέας ΕΕΠΕΚ

Μπατσίλα Μαριάνθη

ΕΕΠ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Νίκου Δώρα

Διδάσκουσα ΕΑΠv

Ντάμπλιας Χρήστος

ΣΕΕ Φιλολόγων

Παπαδημητρίου Άρτεμις

ΣΕΕ Πρωτοβάθμιας, ΠΕ60

Παπαϊωάννου Βασιλική

Εκπαιδευτικός ΠΕ06

Σούλτης Γιώργος

t. Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αντιδήμαρχος Δήμου Λαρισαίων

Σταθόπουλος Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Τσιχουρίδης Χαρίλαος

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος Δ.Σ. ΕΕΠΕΚ

Χαλιαμπάλιας Ρίζος

Εκπαιδευτικός ΠΕ86

Χρονάκη Άννα

Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας

© EEPEK 2023