Χώρος διεξαγωγής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Λάρισα (Περιφερειακή οδός)

 

Πως να φθάσετε

1. Από Αθήνα

Μπλε διαδρομή: Όπως έρχεστε από Αθήνα οδηγώντας στον E75 παίρνετε την 1η έξοδο για Λάρισα. Οδηγείστε δεξιά για να πάρετε την έξοδο (Βιοκαρπέτ) προς Τρίκαλα/Καρδίτσα, θα οδηγήσετε πάνω στη αερογέφυρα που θα βρείτε μπροστά σας. Συνεχίστε προς Περιφερειακός Λάρισας/E92/ΕΟ6. Ο Προορισμός σας θα βρίσκεται στα αριστερά σας. Στη στροφή για το Πανεπιστήμιο υπάρχουν φανάρια. Μόλις περάσετε την κεντρική πύλη στρίψτε αμέσως αριστερά για το νέο κτήριο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

 

2. Από Θεσσαλονίκη

Μπλε διαδρομή: Μετά τα διόδια Μακρυχωρίου πιάστε αριστερά για να συνεχίσετε στην Ε75. Πάρτε την έξοδο EO6/E92 προς ΛΑΡΙΣΑ/ΤΡΙΚΑΛΑ/ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Ακολουθήστε την ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης/E92/ΕΟ1/ΕΟ6 και Περιφερειακός Λάρισας προς τον προορισμό σας για Λάρισα. Οδηγείστε δεξιά για να πάρετε την έξοδο (Βιοκαρπέτ) προς Τρίκαλα/Καρδίτσα, θα οδηγήσετε πάνω στη αερογέφυρα που θα βρείτε μπροστά σας. Συνεχίστε προς Περιφερειακός Λάρισας/E92/ΕΟ6. Ο Προορισμός σας θα βρίσκεται στα αριστερά σας. Στη στροφή για το Πανεπιστήμιο υπάρχουν φανάρια. Μόλις περάσετε την κεντρική πύλη στρίψτε αμέσως αριστερά για το νέο κτήριο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.

 

© EEPEK 2023