Πρακτικά συνεδρίου
 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Λάρισα, 23-25 Οκτωβρίου 2015
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Λάρισα, 21-23 Οκτωβρίου 2016
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
3ο Διεθνές Συνέδριο
Λάρισα, 13 - 15 Οκτωβρίου 2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
4ο Διεθνές Συνέδριο

Λάρισα, 12 - 14 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
© EEPEK 2019