Πρακτικά συνεδρίου
 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Λάρισα, 23-25 Οκτωβρίου 2015
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή
Λάρισα, 21-23 Οκτωβρίου 2016
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
3ο Διεθνές Συνέδριο
Λάρισα, 13 - 15 Οκτωβρίου 2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
4ο Διεθνές Συνέδριο

Λάρισα, 12 - 14 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
5ο Διεθνές Συνέδριο

Λάρισα, 11 - 12 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
6ο Διεθνές Συνέδριο

Λάρισα, 16 - 18 Οκτωβρίου 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
7ο Διεθνές Συνέδριο

Λάρισα, 15 - 17 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

© EEPEK 2023