Skip to main content

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

pdf: https://synedrio.eepek.gr/

Τσεσμελής Εμμανουήλ

Ο Εμμανουήλ Τσεσμελής είναι πειραματικός φυσικός στοιχειωδών σωματιδίων με καριέρα που εκτείνεται στην επιστημονική έρευνα, την ακαδημαϊκή διδασκαλία, την επικοινωνία της επιστήμης καθώς και στην διοίκηση και τις διεθνείς σχέσεις, σε μεγάλους επιστημονικούς οργανισμούς όπως το CERN και σε πανεπιστήμια παγκοσμίως.

Είναι Ανώτατος Φυσικός στο CERN και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, έχει αναγορευτεί Επίτιμος Διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Fellow του Ινστιτούτου Φυσικής της Αυστραλίας (FAIP), Επίτιμο Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Μέλος του Jesus College της Οξφόρδης. Έχει επίσης διατελέσει μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Ελλάδας.

Η επιστημονική του έρευνα περιλαμβάνει την αναζήτηση του φορτισμένου μποζονίου Higgs στο πείραμα UA2 στο CERN και τη μελέτη των ιδιοτήτων των νετρίνων στις εγκαταστάσεις νετρίνων του CERN στις δεκαετίες 1980 και 1990. Το 1998 εντάχθηκε στο πείραμα CMS στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, ένα από τα δύο πειράματα που ανακάλυψαν το μποζόνιο Higgs το 2012, και για την περίοδο 2005-2008 ήταν Επικεφαλής των Πειραματικών Περιοχών του LHC. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια σε επιστημονικές επιτροπές του CERN και ήταν μέλος του Γραφείου Διεύθυνσης του CERN την περίοδο 2009-2015. Από το 2004 παρέχει στρατηγικές συμβουλές στους Γενικούς Διευθυντές του CERN για τις διεθνείς σχέσεις και για την περίοδο 2013-2015 διετέλεσε Αναπληρωτής Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων. Σήμερα, είναι Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων του CERN (για τα Συνδεδεμένου Κράτη Μέλη και τα Κράτη Μη Μέλη) και ηγείται της ομάδας που έχει εντολή να δημιουργήσει την παγκόσμια συνεργασία για τον υποψήφιο επόμενο επιταχυντή υψηλής ενέργειας του CERN - τον Future Circular Collider (FCC).

Ασχολείται επίσης με διαλέξεις στη φυσική και συμβάλλει σε εκδηλώσεις για την επικοινωνία της επιστήμης, την τεχνολογία και την καινοτομία, κυρίως που σχετίζονται με το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Φοιτητών και το Πρόγραμμα Καθηγητών Λυκείου του CERN, καθώς και με δημόσιες επιστημονικές εκδηλώσεις διεθνώς./p>

 

 

Bill Cope

Bill Cope is a Professor in the Department of Education Policy, Organization & Leadership, University of Illinois, Urbana-Champaign. His recent research has involved the development and application of AI in education, including generative AI with the support of a number of major grants from the US Department of Education, the Bill and Melinda Gates Foundation and the National Science Foundation. The result has been the CGScholar multimodal writing and assessment environment. With Mary Kalantzis, he has co-authored or co-edited: New Learning: Elements of a Science of Education, Cambridge University Press, 2008-23 (3 editions); e-Learning Ecologies, Routledge, 2017; and the two volume grammar of multimodal meaning: Making Sense and Adding Sense, Cambridge University Press, 2020.

 

 

Vicent Martines

Full Professor and Chair at the University of Alicante [2003-]. Full member of Dept de Filologia Catalana, University of Alicante Director, PhD Programe "Intercultural and Historical Transfers in Medieval Mediterranean Europe": http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm Full Member of the PhD Programe Educational Tecnology for Knowledge: https://edutic.ua.es/es/programa-doctorado.html https://edutic.ua.es/es/catedra-unesco.html

Board Full Member UNESCO Chair Education, Research and Digital Inclusion (UNESCO/University of Alicante/Seu Universitària de la Nucia): https://catedraunesco.ua.es/es/

Director of the High Academic Achievement International Doctoral Groups International Network [HAAIDG-INet] / Red Internacional de Grupos de Alto Rendimiento Académico Internacional de Doctorado [RInt-GARAID] Education ISIC-IVITRA (http://www.ivitra.ua.es)

Full member of INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (Secció Filològica) Barcelona, a Member of REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES DE BARCELONA. Director, INSTITUT SUPERIOR D'INVESTIGACIÓ COOPERATIVA "IVITRA" ('Institut Virtual Internacional de Traducció') [Ref. ISIC/2012/022]: http://www.ivitra.ua.es Director (Founder) University of Alicante Venue at La Nucia [2001-]: http://web.ua.es/es/seus/lanucia/

Director (Founder) University of Alicante Venue at Jijona [2001-2009] Delegat a Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans [2019-] Codirector (Cofundador / Cofounder), CENTER FOR CATALAN STUDIES (University of California at Santa Barbara, USA) [2016-]: http://www.cativitra.ucsb.edu/ Codirector (Cofundador / Cofounder), Internationales Institut für Iberische Studien (Otto-Friedrich Universität Bamberg) [2015-]. Principal Investigator, Projecte PROMETEO/2009/042 & PROMETEOII/2014/018 [Programa Prometeo per a Grups d'Investigació en I+D+i d'Excel·lència, FEDER-UE]: http://www.ivitra.ua.es

Editor, Series IVITRA Research in Linguistics and Literature, John Benjamins [ISSN 2211-5412] (Amsterdam, The Netherlands / Philadelphia, USA): https://benjamins.com/#catalog/books/ivitra/main Editor, eHumanista/IVITRA [ISSN 1540-5877] (University of California at Santa Barbara, USA): http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra

Director, Mirabilia/MedTrans [ISSN 1676-5818] (Institut d'Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona; Universidade Federal Espiritu Santo, Vitória, Brasil): http://www.revistamirabilia.com/ Editor, Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies [ISSN 2327-4751] (California State University at Fullerton, USA): http://hss.fullerton.edu/mll/journal/

Director, Sección de "Filología Catalana" & Colección "Clásicos Valencianos", Editorial Atenea-Centro de Lingüística Aplicada, Madrid: http://www.editatenea.com/ Directeur, "Textes catalanes modernes", Classiques Garnier (Paris, France) Editeur, "Textes catalans du Moyen Âge" dans la collection des "Textes littéraires du Moyen Âge", Classiques Garnier (Paris, France)

 

 

 

Τζέτζης Γεώργιος

Ο Dr Τζέτζης Γεώργιος είναι καθηγητής και κοσμήτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Έχει παρουσιάσει περισσότερες από 170 ερευνητικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με έμφαση στους τομείς της αθλητικής οργάνωσης, της κινητικής μάθησης, της φυσικής δραστηριότητας, της υγείας και της σχολικής φυσικής αγωγής. Έχει γράψει πολλά βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων και είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Έχει λάβει 5 τιμητικές διακρίσεις για ακαδημαϊκή αριστεία από επιστημονικούς οργανισμούς και 2 βραβεία από επαγγελματικούς οργανισμούς.

 

 

 

Διονύσιος Βαβουγυιός

Τομείς επιστημονικού έργου : Φυσική, Θεωρητική Φυσική, Διδακτική της Φυσικής, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, ΤΠΕ στη διδασκαλία της Φυσικής, ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Διδακτική της Φυσικής στην Ειδική –Ενταξιακή Εκπαίδευση,

Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Φυσικής (1982) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Διδακτορικό Δίπλωμα (1989) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Θεωρητικής Φυσικής, Μαθηματικής Φυσικής και Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

Δημοσιεύσεις : Μία διδακτορική διατριβή, 50 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 7 σε ελληνικά, 45 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, 74 σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές, 3 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα βιβλία, 4 σε ελληνικά και μια επιμέλεια σε πρακτικών ελληνικού συνεδρίου. Στο δημοσιευμένο αυτό έργο αντιστοιχούν περισσότερες από 500 Ελληνικές και διεθνείς ετεροαναφορές (Google Scholar)

Ερευνητικό έργο : Συμμετοχή σε 12 διεθνή και Ελληνικά ερευνητικά προγράμματα

Διδακτική εμπειρία: Διδασκαλία των μαθημάτων (ενδεικτικά) : Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών, Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, Έννοιες Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Αγωγή και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΠΤΕΑ), Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, (Τμήμα Πληροφορικής) Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Θερμοδυναμική, (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), Γενική Φυσική Ι, Θεωρητική Μηχανική Ι και ΙΙ, Εισαγωγή στην Θερμοδυναμική και την Στατιστική Φυσική (Φυσικό Τμήμα) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» & «Ειδική Αγωγή» (ΠΤΕΑ), «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» (Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών :Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών − STEM στην Εκπαίδευση» (ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Mηχανικώv» (ΠΜΣ STEM) του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Επίβλεψη και Εξέταση Διδακτορικών Διατριβών και Μεταδιδακτορικών Ερευνών : Την περίοδο 2004-2022 ήμουν επιβλέπων καθηγητής σε 5 διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν ενώ υπήρξα μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 14 επιπλέον διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν. Την ίδια περίοδο ήμουν μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής 40 διδακτορικών διατριβών. Ήμουν επιβλέπων σε 5 μεταδιδακτορικές έρευνες και μέλος της τριμελούς επιτροπής μιας ακόμη μεταδιδακτορικής έρευνας που ολοκληρώθηκαν.

Διοικητικό Έργο : Πρόεδρος των Τμημάτων Φυσικής, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, μέλος της Κοσμητείας και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Διγγελίδης Νικόλαος

Έχει δεκάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, μελέτες του σχετικές με την σχολική φυσική αγωγή έχουν παρουσιαστεί σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια. Συγγραφέας 5 βιβλίων σχετικών με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων τα 2 είναι τα επίσημα βιβλία του ΥΠΕΠΘ για τη ΦΑ στο Δημοτικό Σχολείο. Από το 2000 μέχρι σήμερα έχει ενεργή συμμετοχή σε κάθε σημαντική εθνικής εμβέλειας μεταρρυθμιστική προσπάθεια (π.χ. Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας, Πρόγραμμα Καλλιπάτειρα, συγγραφή Οδηγού Σπουδών για το Γυμνάσιο, σύνταξη νέου Προγράμματος Σπουδών και Οδηγού Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο 2015 & 2021). Το αντικείμενο του ερευνητικού του ενδιαφέροντος είναι η ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτόμων προγραμμάτων φυσικής αγωγής που αφορούν στην προαγωγή της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας, ανάπτυξη θετικού κλίματος παρακίνησης, μέθοδοι και στιλ διδασκαλίας στη φυσική αγωγή.

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αντικείμενο την εκπαίδευση και αποκατάσταση ατόμων με οπτική αναπηρία. Η διδακτορική του διατριβή αφορά στην απτική χαρτογραφία και τους χάρτες αφής για άτομα με τύφλωση. Συμμετείχε σε 24 εθνικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα προγράμματα και στα δέκα εξ αυτών είναι/ήταν ο επιστημονικά υπεύθυνος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μια σειρά από θέματα εκπαίδευσης και αποκατάστασης ατόμων με οπτική αναπηρία, όπως η προσαρμοστική συμπεριφορά, η κοινωνική ένταξη, η κοινωνική υποστήριξη, η προσβασιμότητα, η υποστηρικτική τεχνολογία, η αξιολόγηση και ο σχεδιασμός της μετάβασης, ο προσανατολισμός και η κινητικότητα, οι χωρικές δεξιότητες, οι απτικές εικόνες και χάρτες, και η παραγωγή απτικού υλικού. Ο Καθ. Παπαδόπουλος είναι συγγραφέας 66 άρθρων που ευρετηριάζονται στη Scopus. Τα περισσότερα άρθρα είναι δημοσιευμένα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

 

 

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1982. Το 1988 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1989 έλαβε την ειδικότητα Πνευμονολογίας και Φυματολογίας στην Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1993 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έκτοτε κατέχει θέσεις διοίκησης σε πολλά επιστημονικά Συμβούλια. Το 1998 ορίστηκε Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 1999 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 2002 εξελέγη Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το 2003 εξελέγη τακτικός Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και το 2008 εκλέχθηκε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας.

Έχει αξιοσημείωτο επιστημονικό έργο και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών Ελλήνων που κατέχουν διεθνή αναγνώριση και αποδοχή για το επιστημονικό τους έργο. Έχει περισσότερες από 500 πειραματικές, κλινικοεργαστηριακές μελέτες και ανασκοπήσεις οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και 300 σε Ελληνικά περιοδικά. Έχει επιβλέψει περισσότερες από 50 διδακτορικές διατριβές. Συνεργάτες του κατέχουν ακαδημαϊκές θέσεις σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι συγγραφέας βιβλίων και κεφαλαίων εκ των οποίων κάποια χρησιμοποιούνται ως διδακτικά βιβλία σε Ελληνικές Ιατρικές Σχολές στα μαθήματα Πνευμονολογίας και Φυσιολογίας. Η συμμετοχή του στα συνέδρια ξεπερνά τις 500 ανακοινώσεις σε διεθνή επίπεδο και τουλάχιστον 600 ανακοινώσεις σε Εθνικό επίπεδο. Έχει ενεργή συμμετοχή με περισσότερες από 500 στρογγυλές τράπεζες Ιατρικών και άλλων Επιστημονικών συνεδρίων και έχει διατελέσει Πρόεδρος και Κριτής εργασιών διεθνών και Πανελλήνιων Ιατρικών συνεδρίων. Έχει λάβει θέσεις συντάξεως σε Ιατρικά περιοδικά και σε οργάνωση συνεδρίων και έχει συμμετοχή σε περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα. Για το επιστημονικό του έργο έχει λάβει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις από διάφορους φορείς.

Για το ερευνητικό του έργο σύμφωνα με τον κατάλογο που στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης δεδομένων Web of Science, του αναγνωρισμένου οργανισμού Thomson Reuters, στο πλαίσιο project Clarivate Analytics συγκαταλέγεται στους πιο αναγνωρισμένους ερευνητές βάσει των αναφορών που έχει στη διεθνή βιβλιογραφία (αναφορές: 14000, h-index: 67).

Από το 1998 ως Διευθυντής της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής μαζί με τους συνεργάτες του έχει οργανώσει ιατρεία και εργαστήρια. Εκτός από το εξωτερικό πνευμονολογικό ιατρείο έχει αναπτύξει ιατρείο άσθματος, ιατρείο ΧΑΠ ,αντιφυματικό ιατρείο, ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο κυστικής ίνωσης, ιατρείο διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, αντιφυματικό ιατρείο, ιατρείο διάμεσων πνευμονοπαθειών και τα απογευματινά ιατρεία. Επίσης έχει αναπτύξει εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής, ενδοσκοπικό εργαστήριο, εργαστήριο διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο, μονάδα αυξημένης φροντίδας, ιατρείο ογκολογίας πνεύμονα.

Τα έτη 2020-2021 , διακρίθηκε για την προσφορά του στον αγώνα κατά του COVID-19 μαζί με την πολυπληθέστατη ιατρική ομάδα του, και τους ειδικευόμενους ιατρούς της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας.

 

 

 

Βλάχος Φίλιππος

Ο Φίλιππος Βλάχος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου διδάσκει και διεξάγει έρευνα από το 1997 και Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης και Αναπτυξιακών Διαταραχών. Έχει εκλεγεί δύο φορές Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ειδικής Αγωγής και διετέλεσε μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για έξι χρόνια. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Αριστεροχειρία: μύθοι και πραγματικότητα», επιμελητής του βιβλίου «Εγκέφαλος, Μάθηση και Ειδική Αγωγή» και συνεπιμελητής σε τρεις ακόμη επιστημονικές εκδόσεις. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 160 άρθρα σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων, με περισσότερες από 1300 αναφορές στο έργο του. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των νευρωνικών μηχανισμών της ανάγνωσης, της αριθμητικής γνώσης, της προσοχής και των συνακόλουθων δυσκολιών τους, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών δυσκολιών και άλλων αναπτυξιακών διαταραχών που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και της σχέσης εγκεφαλικής πλευρίωσης και γνωστικών ικανοτήτων.

 

 

Νικολακάκη Μαρία

Η Μαρία Νικολακάκη είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική της διατριβή στο χώρο των επιστημών της αγωγής. Στη συνέχεια εκπόνησε δυο μεταδιδακτορικές έρευνες, μία στο UCL και μία (με υποτροφία του ΙΚΥ) στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.. Έχει υπηρετήσει ως δασκάλα στην πρωτοβάθμια, έχει διδάξει στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στο Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής). Υπήρξε Honorary Fellow του Πανεπιστημίου Wisconsin, Madison, USA ήταν Visiting Professor στο Anglia Ruskin, Oxford, και στο Autonomous University of Puebla, Mexico. Είναι regional editor στις εκδόσεις Bloomsbury. Έχει συγγράψει 10 βιβλία και πολλά άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

 

 

Τσινάκος Αύγουστoς

Ο Δρ Τσινάκος Αύγουστoς είναι Καθηγητής και Διευθυντής του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Κινητών Εφαρμογών (AETMA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και του Διεθνούς Αγγλόφωνου Μεταπτυχιακού «Immersive Technologies in Education Training and Game Design»

Το ΑΕΤΜΑ Lab έχει ως βασικό αντικείμενο την Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση με έμφαση σε τεχνολογίες Μεικτής Πραγματικότητας, αποσπώντας δέκα βραβεία (Εθνικά και Διεθνή) σχετικά με την καινοτομία στην Εκπαίδευση, με συνολική χρηματοδότηση εκπαιδευτικής έρευνας 30ΜΕΣτα πλαίσια των ακαδημαϊκών του δραστηριοτήτων συνεργάζεται επιστημονικά με αρκετά Ανοιχτά Πανεπιστήμια όπως του Καναδά, της Ισπανίας, της Ολλανδίας και της Κινας, και συμμετείχε σε περισσότερα από 63 παγκόσμια / διεθνή / εθνικά συνέδρια ως προσκεκλημένος ομιλητής / παρουσιαστής. Έχει συγγράψει τέσσερα βιβλία στην Αγγλική γλώσσα, ένα στη Κινεζική με απήχηση σε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες και περισσότερα από 80 άρθρα σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση / μάθηση μέσω κινητών συσκευών και την Επαυξημένη Πραγματικότητα

 

 

 

 

Βρασίδας Χαράλαμπος

Ο Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας είναι ιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής του CARDET και καθηγητής μαθησιακών καινοτομιών και πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει έργα και πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού σε 40+ χώρες. Μεγάλο μέρος της δουλειάς του στο CARDET και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επικεντρώνεται στο σχεδιασμό μάθησης και στον ρόλο της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι και οι οργανισμοί μαθαίνουν και ευδοκιμούν. Συντόνισε πέραν των 200+ έργων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών XR και της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (π.χ. Vol3EDU, TINKER, VR-in-Higher-Ed, GROOVE, Generation AI, Leader AI και INFINITE). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.cardet.org.

 

 

 

Παναγιώτης Ι. Σταμάτης

Ο Παναγιώτης Ι. Σταμάτης είναι Καθηγητής Παιδαγωγικής Επικοινωνίας στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πριν την κατάληψη της παρούσας θέσης του είχε αποκτήσει αξιόλογη διδακτική, διοικητική και συμβουλευτική εμπειρία, υπηρετώντας επί σειρά ετών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μεγάλος αριθμός βιβλίων, άρθρων και ερευνητικών εργασιών συγκαταλέγονται ανάμεσα στις εγχώριες και διεθνείς του δημοσιεύσεις. Διαλέξεις του έχουν πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

 

 

 

Μπέσσης Νικολαος

Ο καθηγητής Νικολαος Μπέσσης έλαβε το πτυχίο του από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και τα μεταπτυχιακά (Μαστερ και διδακτορικο) από το Πανεπιστήμιο De Montfort, UK. Είναι τακτικός Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών και ιδρυτικός Προεδρος της ομωνυμης σχολης των Η/Υ και του Τμήματος Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Edge Hill, Ηνωμένο Βασίλειο (2015-2021). Επί του παρόντος, είναι Ανώτερος Σύμβουλος της Αντιπρυτανιας στην Ερευνα συμβουλεύοντας για Διεθνείς Ερευνητικές Συνεργασίες και για την εφαρμογή της Στρατηγικής Έρευνας του Πανεπιστημίου 2023-27. Είναι ο ιδρυτικός διευθυντής του διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου Data Science (2018-). Είναι υπότροφος των HEA, BCS και ανώτερο μέλος του IEEE. Έχει εκτεταμένη εμπειρία εξωτερικού εξεταστή σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου και ως ειδικός/θεσμικός εμπειρογνώμονας στο Ηνωμένο Βασίλειο (QAA), την Ελλάδα (HQAA) και την Κύπρο (CAQAA). Το 2022, ήταν συμβουλευτικό μέλος για την τρέχουσα δήλωση αναφοράς θεμάτων QAA στην πληροφορική. Η έρευνά του αφορά την προώθηση δεδομένων, το cloud computing, το IoT και τα κοινωνικά γραφήματα για ανάλυση μεγάλων δεδομένων. Συμμετείχε σε έργα αξίας άνω των 15 εκατομμυρίων λιρών. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 365 έργα και έχει κερδίσει 4 βραβεία καλύτερης εργασίας. Το επεξεργασμένο βιβλίο του για τα Big Data and Internet of Things (2014) προσέλκυσε πάνω από 700 αναφορές και 150.000 λήψεις (top-25 στο Amazon εκείνη την εποχή). Ο καθηγητής Μπέσσης έχει αξιολογήσει πάνω από 25 διασκέψεις καθηγητών, έχει εξετάσει περισσότερες από 40 διδακτορικές διατριβές παγκοσμίως και έχει οργανώσει πάνω από 40 συνέδρια. More at: https://research.edgehill.ac.uk/en/persons/nik-bessis

 

 

Πολάτογλου Χαρίτων

Ο Δρ Χαρίτων Πολάτογλου είναι π. Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής Στερεάς Κατάστασης της Φυσικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι επικεφαλής του EPG (Electronic Properties Group). Διετέλεσε επικεφαλής του Εργαστηρίου Φυσικής Διδακτικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔΙΦΕΤ) και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φυσική Διδακτική και Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Απέκτησε BSc στη Φυσική (1977) και MSc στη Φυσική Ηλεκτρονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο ίδιο πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή σχετικά με τις ηλεκτρονικές ιδιότητες των δυαδικών ενώσεων με μέσο σθένος 5. Ως μεταδιδακτορικός εργάστηκε στο Ινστιτούτο Έρευνας Στερεάς Κατάστασης στη Στουτγάρδη, στο Ινστιτούτο Fritz Haber στο Βερολίνο, στη Φυσικοχημεία Τμήμα στο Cambridge και το Τμήμα Επιστήμης Υλικών στην Οξφόρδη. Τα πεδία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν: Θεωρητική φυσική στερεάς κατάστασης, ab-initio, ημι-εμπειρικές μεθόδους και μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων για τη μελέτη των δομικών, ηλεκτρονικών και οπτικών ιδιοτήτων μεταλλικών και ημιαγωγών κραμάτων και νανοδομών όπως κβαντικά σύρματα, κβαντικές τελείες και επιφάνειες, μέθοδοι στατιστικής φυσικής για τη μελέτη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων των παραπάνω δομών. Στον τομέα της Διδακτικής: υποστηρικτικές τεχνολογίες για φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικές ανάγκες, τυποποίηση, συστήματα ποιότητας, βελτιστοποίηση, διδακτική της Φυσικής, εκπαιδευτική τεχνολογία, μοντελοποίηση και προσομοίωση με φορητές συσκευές, διαδικτυακά πειράματα εξ αποστάσεως, συστήματα απόκρισης τάξης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

 

 

 

 

Μπουσδούνης Ιωάννης

Είναι δάσκαλος στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση την οποία γνωρίζει πολύ καλά καθώς την υπηρετεί για 25 χρόνια από διάφορες θέσεις (Τμήμα Ένταξης, ΚΔΑΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΑΣΥ, Δ/ντής Ειδικού Σχολείου για μαθητές με κινητική αναπηρία) και είναι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις «Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Τεχνολογία» και Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου στο έργο «Επιμόρφωση Εκπ/κών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία». Διαθέτει πλούσια επιμορφωτική δράση σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης ή/και νέων τεχνολογιών, έχοντας διδάξει σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του ΙΤΥΕ - Διόφαντος και του ΙΕΠ.

 

 

Ανδρούτσος Οδυσσέας

Ο Δρ. Οδυσσέας Ανδρούτσος είναι Αναπλ. Καθηγητής και Δ/ντης του Εργαστηρίου Διατροφής & Κλινικής Διαιτολογίας, στο Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφολογίας του Παν/μιου Θεσσαλίας. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό έργο με >130 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Από το 2008 συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει υποστηρίξει σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς ως Επιστημονικός Σύμβουλος. Το έργο του έχει λάβει διεθνή και ελληνικά βραβεία.

 

 

 

 

Δήμητρα Β. Κατσαρού

Η Δήμητρα Β. Κατσαρού είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και Διαταραχών Λόγου στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει ερευνητικό, διδακτικό, διοικητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη νοητική αναπηρία, στην ψυχοπαθολογία παιδιών και ενηλίκων, στα γενετικά σύνδρομα, στις αναπτυξιακές διαταραχές, στην ποιότητα ζωής, στην ψυχική υγεία και στις διαταραχές λόγου.

 

 

 

 

Νικολάου Ελένη

Η Ελένη Νικολάου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Συμβουλευτική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη συμβουλευτική στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας και ευεξίας στην σχολική κοινότητα, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών στο σχολικό πλαίσιο.

 

 

Δημητροπούλου Παναγιώτα

Η Π. Δημητροπούλου είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στη μελέτη της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής και στη δημιουργία κινήτρων σε μαθητές με ή χωρίς δυσκολίες στη μάθηση ή/και ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα, στα ακαδημαϊκά συναισθήματα που αναδύονται στη σχολική τάξη κατά την εκπαιδευτική πράξη, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την προαγωγή της ψυχικής υγείας μαθητών με ή χωρίς δυσκολίες σε καταστάσεις κρίσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η εικονική πραγματικότητα. Είναι μέλος επιστημονικών εταιριών-συλλογών όπως της EFPA (Convenor του Board of Promotion and Prevention από το 2019-2022), του American Psychological Association (APA-Div.15), του International School Psychology Association (ISPA), Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας όπου διετέλεσε συν-συντονίστρια του Κλάδου Σχολικής Ψυχολογίας και τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ). Συμμετέχει ως Επιστημονική Υπεύθυνη εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το πρόγραμμα “Neo-PRISM-C: NEurodevelopmental Optimal-Predictors, Risk factors, and Intervention from a Systems approach to Maladjustment in Children” H2020-MSCA-ITN-2018 (Marie Skłodowska-Curie Actions-Innovative Training Networks (ITN), σε προγράμματα Erasmus+ και σε προγράμματα Horizon σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συστηματική παρουσία σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με εισηγήσεις.

 

 

 

Κλαδάκη Μαρία

Η Μαρία Κλαδάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο «Θεατρική Αγωγή στη Α΄βάθμια Εκπαίδευση». Έχει σπουδάσει παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα και το διδακτικό της έργο επικεντρώνεται στη Παιδαγωγική του θεάτρου, στο θέατρο για κοινό ανηλίκων, στη σύγκληση εφαρμοσμένου θεάτρου και ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση κ.α. Το συγγραφικό και επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία και επιμέλειες βιβλίων, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, καθώς επίσης συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και καλλιτεχνικά έργα με επίκεντρο το θέατρο και τον πολιτισμό.

 

 

 

Κοσσυβάκη Λίλα

Η Δρ Λίλα Κοσσυβάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (με έδρα την Θεσσαλονίκη) και επίτιμη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέργμινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου και δίδαξε ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ από το 2015 έως το 2023. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε συνέδρια σε Ευρώπη, Ασία, Βόρεια και Νότια Αμερική. Έχει ακόμη δημοσιεύσει μία ερευνητική μονογραφία, έχει επιμεληθεί ένα συλλογικό τόμο και έχει συμμετάσχει ως συγγραφέας σε 3 κεφάλαια συλλογικών τόμων. Για περισσότερες πληροφορίες για στο έργο της, επισκεφθείτε: https://www.researchgate.net/profile/Lila-Kossyvaki

 

 

  

 

Σιδηρόπουλος Παντελής

Ο Σιδηρόπουλος Παντελής, είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός και Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ με αντικείμενο «Προσομοίωση και Διαχείρηση Υπόγειων Υδατικών Πόρων». Έχει ειδίκευση στα εξής θέματα: α) ντετερμινιστική και στοχαστική ανάλυση, μοντελοποίηση, διαχείριση και πρόβλεψη των υπόγειων υδατικών πόρων, β) χωροχρονική ανάλυση ποσότητας και ποιότητας των υπόγειων υδάτων, γ) διαχείριση υδατικών πόρων, δ) εφαρμογές σε GIS, ε) ανάλυση, μοντελοποίηση και πρόβλεψη πλημμυρών, στ) υδραυλική προσομοίωση συστημάτων διανομής νερού (DIS) και στ) σχεδιασμός και επίβλεψη υδροτεχνικών έργων.

 

 

 

 

 

 

  

 

Βασιλειάδης Λάμπρος

Ο Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Υδρολογία» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2759/τ.Γ’/02-11-2022). Είναι ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Π.Θ. και έχει συμμετάσχει ως μέλος σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με αντικείμενο την Υδρολογία και την Υδροπληροφορική, τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και τις εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Υδατικών Πόρων. Διαθέτει εμπειρία στη διδασκαλία προπτυχιακών/μεταπτυχιακών μαθημάτων, και στην επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών σε θέματα υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων με έμφαση στην υδροπληροφορική. Τέλος, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μελέτες υδραυλικών έργων και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: α) υδρολογία και υδρολογική προσομοίωση, β) ανάλυση, προσομοίωση και πρόγνωση ακραίων υδρολογικών γεγονότων (πλημμύρες και ξηρασίες), γ) επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υδρολογία και τους υδατικούς πόρους, δ) χωροχρονική ανάλυση, εκτίμηση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών δεδομένων, ε) την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, και στ) Εφαρμογές γεωπληροφορικής στην υδρολογία, στους υδατικούς πόρους και τα υδροσυστήματα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων καθώς και 60 ανακοινώσεις και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό τεχνικών εκθέσεων, υδρολογικών, υδραυλικών μελετών και μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει δεχθεί περισσότερες από 1450 αναφορές όπως αναφέρονται στη βάση δεδομένων Scopus με h-index=20. Περισσότερες από 2700 αναφορές στη βάση δεδομένων Google Scholar (h-index=24, i10-index=30). Τέλος, είναι μέλος διάφορων επιστημονικών και επαγγελματικών ενώσεων (π.χ. ΕΥΕ, ΕΕΔΥΠ, IAHS, IEMSs, EGU, EWRA), περιοδικός κριτής (reviewer) άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών, μέλος Εκδοτικής Επιτροπής επιστημονικών περιοδικών (Water, Earth, Frontiers in Environmental Science), αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων, και εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας σε περιβαλλοντικά προγράμματα της δράσης COST (ES1404, ES0901, CA15206).

 

 

 

Γκορτσίλα Ευγενία

Η Ευγενία Γκορτσίλα είναι Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο ΤΕΦΑΑ του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί για 25 περίπου έτη ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και διετέλεσε Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το επιστημονικό της ενδιαφέρον αφορά κυρίως θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής αλλά και τον Αθλητισμό. Είναι συγγραφέας δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει διατελέσει μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών Επιτροπών Συνεδρίων. Επίσης είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά. Συμμετείχε σε συγγραφικές ομάδες για την εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού σχετικά με το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής. Είναι Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

 

 

 

Νικοπούλου Μαρία

Η Dr Μαρία Νικοπούλου ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2018. Η κύρια εξειδίκευσή της είναι σε μαθήματα Παιδαγωγικής και ειδικότερα σε θέματα διδασκαλίας όπως η Κοινωνική ένταξη μέσω της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, η Προαγωγή της υγείας και της ευεξίας σε κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες μέσω της φυσικής άσκησης και η Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο. Από το 1999 έως το 2017 ήταν καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα για δώδεκα χρόνια (από το 2000 έως το 2012) διετέλεσε ΚΦΑ στο Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

 

 

 

Μουταβελής Αδριανός

Είμαι Δάσκαλος στην Ειδική Εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα έχω θητεύσει σε ολιγοθέσια και πολυθέσια σχολεία στην τυπική εκπαίδευση καθώς και σε Τμήματα Ένταξης και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Υπηρέτησα ως Σχολικός Σύμβουλος στην 9η Περιφέρεια ΕΑΕ με έδρα τον Πειραιά, καθώς και στην 4η Περιφέρεια ΕΑΕ με έδρα τη Ν. Σμύρνη. Ταυτόχρονα υποστήριξα ως Σχολικός Σύμβουλος την Κρήτη, την Ανατολική Αττική και τα Δωδεκάνησα. Στη συνέχεια υπήρξα Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 4ου ΠΕΚΕΣ (Δ΄ Αθήνας), καθώς και του 2ου ΠΕΚΕΣ (Β΄ Αθήνας). Τον παρόντα χρόνο, υπηρετώ ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης στη Δ΄ Αθήνας. Συμμετείχα επί σειρά ετών ως εκπρόσωπος της Ειδικής Αγωγής στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, καθώς και στις εργασίες του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Οι μεταπτυχιακές μου σπουδές άπτονται της Ειδικής Παιδαγωγικής ξεκινώντας από το αντίστοιχο τμήμα του Μαράσλειου Διδασκαλείου και συνεχίζοντας με Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α., Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία στο Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α., Διδακτορικό στην Ειδική Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. και Μεταδιδακτορικό στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχω συμμετάσχει σε προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτική και διδάσκω συστηματικά στα Πανεπιστήμια Πάτρας, Θεσσαλίας και Αθήνας. Τα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα έρευνας στην παιδαγωγική και ψυχολογία παιδιών και εφήβων.

 

 

 

 

Κωτούλας Βασίλειος

Δάσκαλος με Μετεκπαίδευση στην Eιδική Aγωγή και Διδάκτορας Επιστημών του Ανθρώπου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Μαθησιακές Δυσκολίες στο χειρισμό του γραπτού λόγου. Θητεύει σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης 2ης Θέσης της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων, ενώ στο παρελθόν είχε θητεύσει σε θέσεις Σχολικού Συμβούλου, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και Οργανωτικού Συντονιστή στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στις γνωστικές συνιστώσες της ανάγνωσης και της γραφής και στις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Έχει διδάξει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο μάθημα «Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: θεωρητικές προσεγγίσεις» του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού λόγου». Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Έχει εισηγηθεί / διδάξει σε – και έχει οργανώσει – μεγάλο αριθμό σεμιναρίων προς εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, θέματα που αφορούν στη διδακτική πράξη, την ειδική αγωγή, τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, τη μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα και σχετικά με την οργάνωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

 

 

 

Τσάμπουρας Θεοχάρης

Ο Θεοχάρης Τσάμπουρας αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με πτυχίο στην Αρχαιολογία (2002) και την Ιστορία (2004). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον Τομέα Βυζαντινής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (2005) και το 2013 αναγορεύτηκε διδάκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο ίδιο Τμήμα (με βαθμό άριστα ομοφώνως). Το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 έλαβε την υποτροφία Mary Seeger O'Boyle για μεταδιδακτορική έρευνα στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Princeton των Η.Π.Α. Έχει διδάξει μαθήματα Διδακτικής και Ιστορίας της Τέχνης στο Α.Π.Θ. και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκπονεί το δεύτερο διδακτορικό του στην Ιστορία της Τέχνης του 19ου αιώνα. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος αρχαιολόγος στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

 

 

 

 

Ειρήνη Κ. Ζέρβα

Ph.D. στην Ειδική Παιδαγωγική και Ψυχολογία με θέμα τις «Μεταγλωσσικές Δεξιότητες» στο Ε.Κ.Π.Α.  M.Sc.1 Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας- Συμβουλευτικής στο Ε.Κ.Π.Α. M.Sc.2 (με υποτροφία) Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πτυχίο Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α και Πτυχίο Παιδαγωγικών στο Ε.Κ.Π.Α. Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Neapolis, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο UNIC. Επιμορφώτρια και επιστημονική συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

 

  

   

  

Ντούκα Αφροδίτη

Η Δρ. Αφροδίτη Ντούκα είναι υποψήφια μεταδιδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποφοίτησε με άριστα από το ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έλαβε με άριστα το Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του ΤΕΠΑΕΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται ως μόνιμη νηπιαγωγός και παράλληλα, εργάζεται και ως ακαδημαϊκή συνεργάτιδα του Μητροπολιτικού Κολλεγίου που εδρεύει στη Ρόδο. Έρευνές της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Επίσης, έχει παρουσιάσει τις έρευνές της σε διεθνή και ελληνικά ακαδημαϊκά συνέδρια.

 

 

 

 

Κλημεντιώτη Χριστίνα

Η Χριστίνα Κλημεντιώτη είναι δασκάλα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με θητεία 16 έτη στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Υποψήφια μεταδιδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κρήτης στον τομέα της Διδακτικής Μαθηματικών και των ΤΠΕ, διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στον τομέα των Επιστημών Αγωγής, με θέμα «Παιδαγωγική Επικοινωνία στη σχολική τάξη». Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με υποκατεύθυνση στη Λογοτεχνία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Πιστοποιητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Υπήρξε υπότροφος του UniversidadComplutense de Madridστην Ισπανία όπου έκανε πρακτική στη Διδακτική των Μαθηματικών σε δημοτικά σχολεία της Μαδρίτης. Το συγγραφικό της έργο εστιάζεται στους τομείς της Παιδαγωγικής Επικοινωνίας στη σχολική τάξη, της Φιλαναγνωσίας και στη χρήση των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο. Συμμετέχει, ως εισηγήτρια, σε συνέδρια με θέματα γενικής εκπαίδευσης και θέματα Συμβουλευτικής.

 

 

Τσιπά Ελένη

Η Ελένη Τσιπά είναι Υπεύθυνη του εκπ/κού προγ/τος Oracle Academy με αρμοδιότητες που καλύπτουν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και το Κόσοβο. Εντάχθηκε στην Oracle Ελλάς ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων το 2004. Ανέλαβε πρόσθετες αρμοδιότητες ως Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (CSR) το 2006 ενώ από το 2019 ασχολείται αποκλειστικά με το Oracle Academy και το CSR. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε θέσεις marketing και επικοινωνίας στις εταιρείες: Intel, IKON Porter Novelli, Bull, Intersys, Compupress. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο Marketing, του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και υποστηρίζει εθελοντικά δράσεις ΜΚΟ που εστιάζουν στο περιβάλλον, τα παιδιά και τις γυναίκες. Είναι παντρεμένη και μητέρα μίας κόρης.

 

 

 

Κωσταράς Άγγελος

Ο Άγγελος Κωσταράς είναι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Ειδικού Προγράμματος Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι διευθυντής σπουδών της SiLICON Urban Ecosystem. Έχει υπηρετήσει ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε Δ.Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά Κ.Δ.Β.Μ. – Κ.Ε.Κ. είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΠΜΣ «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίας» με διδακτικό έργο στο «Εργαστήριο τεχνικής υποστήριξης και μοντάζ» και πανεπιστημιακός υπότροφος του Τμήματος Ιστορίας του Ι.Π. με διδακτικό έργο στο επιστημονικό πεδίο «Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων στη διδασκαλία της Ιστορίας». Είναι δημιουργός ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας και έχει συμμετοχή σε συνέδρια και κριτικές επιτροπές. Παράλληλα διατηρεί δημιουργική συνεργασία με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη, ομότιμο Καθηγητή ΑΣΚΤ - γλύπτη και το ομώνυμο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

 

 

Μάγκου Νατάσα

Η Μάγκου Νατάσα ζει και εργάζεται στην Πτολεμαΐδα. Είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και μητέρα δύο παιδιών τα οποία αποτέλεσαν το ερέθισμα για το σχεδιασμό πολλών βιωματικών παιχνιδιών.

Αποφοίτησε το 1987 από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άσκηση και ποιότητα Ζωής» των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Δημοκρίτειο Θράκης και Θεσσαλίας με Κατεύθυνση: Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δίδαξε σε Σχολεία της Β’/ θμιας Εκπαίδευσης. Περισσότερο από 25 χρόνια διδάσκει σε σχολεία της Α΄/ θμιας Εκπαίδευσης Πτολεμαΐδας εφαρμόζοντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα: Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, Μουσειακής Αγωγής, Κινητικής Μάθησης, Διαθεματικότητας, Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, E-twinning, χορού και δημιουργικής έκφρασης με πολλαπλές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις. Συνεργάστηκε με την Τροχαία Πτολεμαΐδας όπου υλοποίησε τις βιωματικές δράσεις για το Πρόγραμμα: «ΑΠΟΚΤΩ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΛΛΑΖΩ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ» στην διάρκεια της Έκθεσης Τροχαίας που φιλοξενήθηκε στο Παλαιοντολογικό-Ιστορικό Μουσείο της πόλης. Δίδαξε σε πολιτιστικούς Συλλόγους παραδοσιακούς χορούς και επαγγελματικά κλασικό και μοντέρνο χορό.

Βραβεύτηκε από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για το Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο με τίτλο: «ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΜΈΝΗ ΑΔΕΡΦΗ ΜΑΣ»-μήνυμα για την επιστροφή της κλεμμένης Καρυάτιδας που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.

Διακρίθηκε στην 5η θέση στα βραβεία Education Leaders Awards 2022 στην κατηγορία «Εκπαιδευτικός Της Χρονιάς 2022».

Συνεργάστηκε με την ομάδα Oblomov Project του Ευρωπαϊκού πρόγραμμα Erasmus το οποίο σχεδιάστηκε και διευθύνεται από τον εταίρο «Piccolo Teatro» του Μιλάνου με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

Συμμετέχει στην πιλοτική εφαρμογή της δράσης «Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με το πρόγραμμα: «Κολυμπί-ΖΩ με ασφάλεια: ψηφιακή αξιοποίηση της εκπαιδευτικής βαλίτσας Safe Water Sports».

Συμμετέχει στην Επιτροπή Κριτών των Πανελλήνιων Συνεδρίων της Ε.Ε.Π.Ε.Κ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) και της ΕΕΛΛΑΚ (Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και Καινοτομίας).

Είναι η συγγραφέας του βιβλίου «Ο λύκος στο σχολείο; Πάει χάλασε και αυτός» το οποίο περιλαμβάνει δράσεις Ψυχοκινητικής Αγωγής και Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες αθλητικού, παιδαγωγικού και πολιτισμικού περιεχομένου, διατελεί εισηγήτρια σε Διεθνή Συνέδρια Εκπαιδευτικών, Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου, συμμετέχει ως επιμορφώτρια στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, είναι επιστημονική συνεργάτης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) καθώς και Πρότυπων Κέντρων Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας & Ψυχοκινητικής. Διατηρεί τα παρακάτω Blogs :
http://blogs.sch.gr/anasmag/
http://natasaswolf.blogspot.gr/
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-EMELEIAS/ Ασφάλεια στη θάλασσα και την πισίνα
https://blogs.e-me.edu.gr/anasmag/ Θέματα project για Α΄Β΄Γ΄Δ΄ Ε΄ΣΤ΄τάξεις
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-VUBOPEMI/ Πετοσφαίριση
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-basketskills/ Καλαθοσφαίριση
https://blogs.e-me.edu.gr/hive-motorskills/ Παραδοσιακοί χοροί
https://blogs.sch.gr/dimpyrgo/ αναρτήσεις στο Δημοτικό Σχολείο Πύργων

 

 

Σπανάκη Αθηνά

Σπούδασε στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της Ιατρικής (MSc in the History of Science, Technology and Medicine) του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2006 συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και από το 2013 είναι υπεύθυνη ξεναγήσεων του Πλωτού Μουσείου Νεράιδα. Παράλληλα, ασχολείται με τη μετάφραση και την επιμέλεια κειμένων σε συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς.

 

 

 

Ζαχαροπούλου Ιωάννα

Σπούδασε στο τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης. Από το 2010 συνεργάζεται με πολιτιστικούς φορείς και ιδρύματα για τον σχεδιασμό και παρουσίαση εκπαιδευτικών δράσεων και περιηγήσεων. Ενδεικτικά: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση – Πλωτό Μουσείο Νεράιδα (σχεδιασμός και εμψύχωση του προγράμματος «Ταξιδεύοντας με το Νεράιδα: ένα παιχνίδι εν πλω» για σχολικές ομάδες δημοτικού, δημιουργία Εκπαιδευτικών Φακέλων), Ίδρυμα Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Save A Greek Stray, A Promise to Animals, DOMa kids κ.ά. Από το 2014 εργάζεται ως ξεναγός σε μουσεία και μνημεία όλης της χώρας.

 

 

 

 

Αλωπούδη Ειρήνη

Η Ειρήνη Αλωπούδη γεννήθηκε στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίδαξε σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους νομούς Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Φλώρινας και Κοζάνης και σήμερα ζει με την οικογένεια της στην Πτολεμαΐδα, όπου εργάζεται ως μόνιμη φιλόλογος στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας « Ίων Δραγούμης». Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε συνέδρια εκπαιδευτικών, ασχολείται με την φιλολογική επιμέλεια εντύπων, υπήρξε υπεύθυνη έκδοσης μαθητικής εφημερίδας και συμμετέχει στην έκδοση μαθητικών περιοδικών. Τέλος, καθώς βασική της θέση είναι πως ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενθουσιάζει τους μαθητές, υλοποιεί ποικίλες βιωματικές -πολιτιστικές δράσεις στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

  • Προβολές: 18593