Υποβολή Εργασίας

Η διαδικασία υποβολής εργασιών θα διαρκέσει μέχρι την 20η Ιουνίου 2022 . Μπορείτε να υποβάλλετε προς κρίση την εργασία σας από εδώ

Υπενθυμίζετε ότι πρέπει να υποβάλλετε ολόκληρη την εργασία και όχι περίληψη.

Η εργασία πρέπει να είναι μορφοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https://synedrio.eepek.gr/el/eisigites/protypa

© EEPEK 2022