Ανακοινώσεις

Οδηγίες για την δημιουργία και ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών του 6ου Συνεδρίου

Διαβάστε εδώ τις οδηγίες για την δημιουργία λαι την ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών του 6ου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

© EEPEK 2020