Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής εργασιών του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

© EEPEK 2020