ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την ηλεκτρονική εγγραφή αποφεύγετε την αναμονή της εγγραφής στο χώρο του συνεδρίου και μπορείτε έγκαιρα να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια και τα ενδοσυνεδριακά σεμινάρια, τα οποία έχουν περιορισμένες θέσεις. Επιπλέον, τα μέλη της ΕΕΠΕΚ μπορούν να εκμεταλλευτούν τη μειωμένη τιμή της έγκαιρης εγγραφής (μέχρι 20/08/2017).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όσοι ανήκουν στη συγγραφική ομάδα μιας επιλεγμένης εργασίας, πρέπει να εγγραφούν ως «Εισηγητές/συγγραφείς» ώστε να δικαιούνται την ανάλογη ‘Βεβαίωση Εισηγητή’. 

Η παρουσίαση της εργασίας στο συνέδριο μπορεί να γίνει και από μόνο έναν εισηγητή – συγγραφέα. Για κάθε εργασία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και να δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, πρέπει να υπάρχει εγγραφή του συγγραφέα πριν από τις 30/08/2017. Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών συγγραφέων σε μια εργασία (δηλ. δύο ή περισσότεροι), είναι απαραίτητη η εγγραφή δύο τουλάχιστον από αυτούς πριν από τις 30/08/2017 ως «Συγγραφείς/Εισηγητές» (στο συνέδριο αρκεί η παρουσία του ενός συγγραφέα).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΒΗΜΑΤΑ

1. Μεταβαίνουμε στο πληροφοριακό σύστημα του συνεδρίου http://synedros.eepek.gr . Εκεί κάποιος την πρώτη φορά που εισέρχεται πρέπει να εγγραφεί στο σύστημα αυτό, δηλαδή να εισάγει το email και έναν κωδικό και να επιλέξει «Εγγραφή», να δώσει στοιχεία του και να ακολουθήσει τις οδηγίες (αποστέλλεται αυτόματα e-mail ενεργοποίησης του προφίλ σας).

2. Αν έχουμε ήδη εγγραφεί στο σύστημα αυτό (Προσοχή: αναφερόμαστε στο σύστημα και όχι στην εγγραφή στην ΕΕΠΕΚ ή στο συνέδριο), δίνουμε το e-mail μας και το συνθηματικό μας και επιλέγουμε «Είσοδο εγγεγραμμένου χρήστη».  

3. Επιλέγουμε «Πληρωμή σύνεδρου» και ακολουθούμε τις οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

* Το σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο μέχρι την Πέμπτη 12/10/2017, ώρα 21:00!

** Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη γραμματεία στο χώρο υποδοχής του συνεδρίου από την Παρασκευή 13/10/2017, ώρα 15:00 και μέχρι τη λήξη του την Κυριακή 15/10/2017. Και στην περίπτωση αυτή το αντίτιμο παραμένει το ίδιο.