€30
Συγγραφείς (Εισηγητές – Συνεισηγητές)
 • Φάκελος Συνεδρίου και συνοδευτικό έντυπο υλικό
 • Βεβαιώσεις (εισηγητή, συνέδρου, παρακολούθησης εργαστηρίων)
 • Παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων και των προσκεκλημένων ομιλιών
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον 3 βιωματικών εργαστηρίων
 • Λήψη των Πρακτικών (με ISBN/ISSN)
 • Καφέδες, χυμοί και μπουφές
€20
Σύνεδροι (χωρίς εργασία, μετά τις 20/08/17)
 • Φάκελος Συνεδρίου και συνοδευτικό έντυπο υλικό
 • Βεβαιώσεις (εισηγητή, συνέδρου, παρακολούθησης εργαστηρίων)
 • Παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων και των προσκεκλημένων ομιλιών
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον 3 βιωματικών εργαστηρίων
 • Λήψη των Πρακτικών (με ISBN/ISSN)
 • Καφέδες, χυμοί και μπουφές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

€15
Έγκαιρη Εγγραφή (Ισχύει μόνο για τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. - μέχρι 20 Αυγούστου 2017 - Δεν ισχύει για εισηγητές & συνεισηγητές)
 • Φάκελος Συνεδρίου και συνοδευτικό έντυπο υλικό
 • Βεβαιώσεις (εισηγητή, συνέδρου, παρακολούθησης εργαστηρίων)
 • Παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων και των προσκεκλημένων ομιλιών
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον 3 βιωματικών εργαστηρίων
 • Λήψη των Πρακτικών (με ISBN/ISSN)
 • Καφέδες, χυμοί και μπουφές
€10
Φοιτητές (χωρίς εργασία)
 • Φάκελος Συνεδρίου και συνοδευτικό έντυπο υλικό
 • Βεβαιώσεις (εισηγητή, συνέδρου, παρακολούθησης εργαστηρίων)
 • Παρακολούθηση όλων των εισηγήσεων
 • και των προσκεκλημένων ομιλιών
 • Παρακολούθηση τουλάχιστον 3 βιωματικών εργαστηρίων
 • Λήψη των Πρακτικών (με ISBN/ISSN)
 • Καφέδες, χυμοί και μπουφές