Για ειδικές τιμές στα ξενοδοχεία της Λάρισας, η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συνεργάζεται με το EFILIAL TRAVEL.


Επικοινωνήστε στο 2410259835 (κ. Οικονόμου Έφη),

αναφέροντας ότι πρόκειται για το συνέδριο της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.