Για ειδικές τιμές στα ξενοδοχεία της Λάρισας, η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. συνεργάζεται με το EFILIAL TRAVEL.


Επικοινωνήστε στο 2410259835 (κ. Οικονόμου Έφη),

αναφέροντας ότι πρόκειται για το συνέδριο της Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

 

Εναλλακτικά, λόγω της πολύ περιορισμένης διαθεσιμότητας δωματίων σε ξενοδοχεία της πόλης της Λάρισας, προτείνεται να διερευνείτε και κατ' ίδίαν τη δυνατότητα εύρεσης ξενοδοχείου είτε στη Λάρισα είτε στις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας