ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ

Καθηγητής - Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο Δρ. Γιώργος Κουλαουζίδης σπούδασε μαθηματικά στο Α.Π.Θ. και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση (University of Surrey) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης σχετικά με τους εκπαιδευτές ενηλίκων. Συμμετείχε στην ομάδα που σχεδίασε και υλοποίησε το εθνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ). Έχει περισσότερες από 3500 ώρες διδασκαλίας σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαφόρων φορέων.  Έγραψε ένα σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης των μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ ενώ το συνολικό επιστημονικό του έργο αριθμεί περισσότερες από 70 δημοσιευμένες εργασίες. Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από to 2001, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.