ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Αντιδήμαρχος - Δήμος Λαρισαίων

Ο Δημήτριος Δεληγιάννης είναι ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και υπεύθυνος στα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων από το Σεπτέμβριο του 2014.  Είναι Διδάκτορας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, απόφοιτος φιλολογίας και νομικής σχολής με μεταπτυχιακές σπουδές στον Κοινωνικό Σχεδιασμό και στην Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση. Εργάστηκε για δέκα χρόνια στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα με έμφαση στην εκπαίδευση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το 1998 ανέλαβε Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ανθρώπων ΕΞΟΔΟΣ, ενώ από το 2000 ο ίδιος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν το Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων, την πρώτη εκπαιδευτική δομή για ενήλικους πρώην χρήστες στη χώρα μας. Υπήρξε Συντονιστής των πρώτων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε Θεραπευτική Κοινότητα για πρώην χρήστες στη χώρα ,ας και υπεύθυνος για την οργάνωση πρότυπης πιλοτικής εκπαιδευτικής δομής για ανήλικους κρατουμένους στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσαβέτειας.