Μαρία Ηλιοπούλου

Μαρία Ηλιοπούλου

Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηναίων

Σπούδασε Παιδαγωγική Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και έκανε  μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής (DEA) στο Παρίσι,  στο Πανεπιστήμιο RENE DESCARTES, PARIS V, SORBONNE. Υπήρξε συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας. Εργάστηκε ως ψυχολόγος-ψυχοπαιδαγωγός στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Αθηνών. Ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Από τον Οκτώβριο 2014 είναι Αντιδήμαρχος για το Παιδί του Δήμου Αθηναίων.