Καφένια Μπότσογλου

Καφένια Μπότσογλου

Καθηγήτρια - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Καφένια Μπότσογλου είναι καθηγήτρια Προσχολικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) και διευθύντρια του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογικής Ανάλυσης του ΠΤΕΑ και του Π.Ε.Κ. Λάρισας. Είναι συγγραφέας 80 περίπου επιστημονικών άρθρων, ενός βιβλίου και έχει επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί τη βασική επιμέλεια άλλων 4 συλλογικών τόμων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Προσχολική Εκπαίδευση, στα Αναλυτικά προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση, στον χώρο και στις διαδικασίες αγωγής και μάθησης, στα δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, στο παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών προσχολικής ηλικίας (θυματοποίηση-εκφοβισμός), στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, και στην αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση. Ο τίτλος της εισήγησής της θα είναι: "Ένα σχολείο για όλους: Οι αρχές του καθολικού σχεδιασμού στη Προσχολική Εκπαίδευση".