Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την 3η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.