Η Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Λάρισα 13 - 15 Οκτωβρίου 2017) σας ενημερώνει ότι, λόγω αιτημάτων συγγραφέων εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη την επιβαρυμένη από άποψη φόρτου εργασίας περίοδο, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία αποστολής εργασιών.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών είναι η 25η Ιουνίου 2017.

Υπενθυμίζεται ότι η ιστοσελίδα του συνεδρίου είναι: http://synedrio.eepek.gr/ και η υποβολή των εργασιών μπορεί να γίνει και από το http://synedros.eepek.gr (κάνοντας ‘Εγγραφή’ στο πληροφοριακό σύστημα του συνεδρίου).

Υπενθυμίζεται ότι στο 3ο Διεθνές Συνέδριο εισάγεται ένα νέο είδος εργασιών που αφορά στα Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συγγραφής και υποβολής των εργασιών στο http://synedrio.eepek.gr/index.php/eisigites/odigies, ενώ τα αντίστοιχα πρότυπα συγγραφής των εργασιών υπάρχουν στο http://synedrio.eepek.gr/index.php/eisigites/protypa .

 

Πληροφορίες

Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117.
Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.
Σταθόπουλος Κων/νος (Γεν. Γραμματέας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6937329000.
Λιάκος Ηλίας (Ταμίας Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6974479464.
Καρασίμος Ζήσης (Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6975028871.

Από την Οργανωτική Επιτροπή